Фацеты (бевели) Decra Led

Каталог фацетов Decra Bevels

DB001
263 mm x 476 mm, 9 частей

DB002
180 mm x 308 mm, 4 части

DB003
180 mm x 180 mm, 4 части

DB04
308 mm x 308 mm, 4 части

DB05
198 mm x 295 mm, 8 частей

DB06
220 mm x 312 mm, 5 частей

DB07
100 mm x 278 mm, 2 части

DB08
254 mm x 507 mm, 13 частей

DB09
395 mm x 476 mm, 13 частей

DB10
210 mm x 457 mm, 10 частей

DB11
102 mm x 152 mm

DB12
76 mm x 76 mm x 76 mm

DB13
76 mm x 76 mm x 108 mm

DB14
102 mm x 102 mm x 102 mm

DB15
51 mm x 102 mm

DB16
51 mm x 152 mm

DB17
76 mm x 127 mm

DB18
51 mm x 51 mm

DB19
76 mm x 76 mm

DB20
102 mm x 102 mm

DB21
51 mm x 102 mm

DB22
51 mm x 127 mm

DB23
76 mm x 127 mm

DB24
25 mm x 25 mm

DB25
51 mm x 203 mm

DB26
25 mm x 203 mm

DB27
145 mm x 145 mm

DB28
110 mm x 110 mm

DB29
89 mm x 89 mm x 25 mm

DB30
127 mm x 127 mm x 51 mm

DB31
102 mm x 102 mm x 25 mm, 2 части

DB32
102 mm x 102 mm x 51 mm, 2 части

DB33
152 mm x 152 mm x 42 mm, 3 части

DB34
144 mm x 144 mm, 3 части

DB35
216 mm x 140 mm, 4 части

DB36
182 mm x 153 mm, 3 части

DB37
191 mm x 152 mm, 3 части

DB38
133 mm x 165 mm, 3 части

DB39
197 mm x 162 mm, 6 частей

DB40
196 mm x 235 mm, 3 части

DB41
125 mm x 200 mm

DB42
260 mm x 160 mm, 5 частей

DB43
172 mm x 132 mm, 3 части

DB44
225 mm x 147 mm, 4 части

DB45
70 mm x 70 mm

DB46
235 mm x 100 mm

DB47
395 mm x 770 mm, 19 частей

DB48
180 mm x 140 mm, 4 части

DB49
189 mm x 261 mm, 5 частей

DB50
130 mm x 187 mm, 4 части

DB51
195 mm x 118 mm, 4 части

DB52
245 mm x 146 mm, 7 частей

DB53
175 mm x 180 mm, 10 частей

DB54
144 mm x 144 mm, 8 частей

DB55
416 mm x 416 mm, 8 частей

DB56
215 mm x 148 mm, 4 части

DB57
203 mm x 355 mm, 9 частей

DB58
51 mm x 51 mm

DB59
76 mm x 76 mm

DB60
171 mm x 178 mm, 3 части

DB61
76 mm x 127 mm

DB62
226 mm x 150 mm, 8 частей

DB63
141 mm x 187 mm

DB64
25 mm x 51 mm

DB65
25 mm x 76 mm

DB66
25 mm x 127 mm

DB67
252 mm x 551 mm, 13 частей

DB68
262 mm x 190 mm, 6 частей

DB69
262 mm x 190 mm, 6 частей

DB70
233 mm x 303 mm, 12 частей

DB71
192 mm x 176 mm, 7 частей

DB72
131 mm x 144 mm, 3 части

DB73
190 mm x 180 mm, 4 части

DB74
50 mm x 60 mm

DB75
140 mm x 174 mm, 7 частей

DB76
264 mm x 154 mm, 6 частей

DB77
39 mm x 55 mm

DB78
39 mm x 55 mm

DB79
151 mm x 204 mm, 3 части

DB80
202 mm x 179 mm, 5 частей

DB81
280 mm x 153 mm, 8 частей

DB82
127 mm x 127 mm, 8 частей

DB83
51 mm x 51 mm

DB84
76 mm x 127 mm

DB85
76 mm x 127 mm

DB86
45 mm x 170 mm

DB87
45 mm x 170 mm

DB88
35 mm x 127 mm

DB89
35 mm x 127 mm

DB90
170 mm x 225 mm, 3 части

DB91

DB92

DB93
170 mm x 225 mm, 3 части

DB94
289 mm x 607 mm, 15 частей

DB95
358 mm x 571 mm, 16 частей

DB96
76 mm x 127 mm

DB97
240 mm x 582 mm, 15 частей

DB98
109 mm x 400 mm, 6 частей

DB99
178 mm x 178 mm, 5 частей

DB100
121 mm x 121 mm, 4 части

DB101
352 mm x 533 mm, 21 часть

DB102
210 mm x 339 mm, 1 часть

DB103
102 mm x 152 mm

DB104
145 mm x 75 mm

DB105
235 mm x 100 mm

DB106
145 mm x 75 mm

DB107
142 mm x 42 mm

DB108
60 mm x 60 mm

DB109
161 mm x 161 mm, 9 частей

DB110
72 mm x 100 mm, 2 части

DB111
42 mm x 100 mm

DB112
70 mm x 100 mm, 3 части

DB113
72 mm x 103 mm, 4 части

DB114
80 mm x 100 mm, 4 части

DB115
73 mm x 100 mm, 3 части

DB116
77 mm x 100 mm, 3 части

DB117
77 mm x 100 mm, 2 части

DB118
73 mm x 100 mm, 3 части

DB119
158 mm x 127 mm, 5 частей

DB120
125 mm x 200 mm

DB121
36 mm x 267 mm

DB122
152 mm x 152 mm, 4 части

DB123
78 mm x 125 mm

DB124
52 mm x 104 mm

DB125
51 mm x 51 mm

DB126
51 mm x 51 mm

DB127
200 mm x 141 mm, 3 части

DB128
275 mm x 577 mm, 15 частей

DB129
340 mm x 340 mm, 5 частей

DB130
154 mm x 232 mm, 3 части

DB131
38 mm x 64 mm

DB132
40 mm x 90 mm

DB133
43 mm x 100 mm

DB134, DB134A
127 mm x 114 mm, 6 частей

DB135
111 mm x 137 mm

DB136
104 mm x 314 mm, 14 частей

DB137
160 mm x 226 mm, 7 частей

DB138
142 mm x 142 mm

DB139
100 mm x 175 mm

DB140
76 mm x 76 mm

DB141
127 mm x 245 mm, 3 части

DB142
154 mm x 154 mm, 9 частей

DB143
150 mm x 200 mm, 5 частей

DB144
114 mm x 95 mm, 3 части

DB145
144 mm x 265 mm, 4 части

DB146
225 mm x 147 mm, 4 части

DB147
195 mm x 118 mm, 4 части

DB148 (с «морозом»)
285 mm x 144 mm, 4 части

DB149
285 mm x 144 mm, 4 части

DB150
152 mm x 229 mm, 3 части

DB151
75 mm x 127 mm

DB152
51 mm x 51 mm

DB153
200 mm x 152 mm, 5 частей

DB154
179 mm x 125 mm, 5 частей

DB155
111 mm x 137 mm

DB156
76 mm x 76 mm x 25 mm

DB157
102 mm x 102 mm x 25 mm, 2 части

DB158
25 mm x 51 mm

DB159
25 mm x 76 mm

DB160
127 mm x 145 mm, 3 части

DB161
126 mm x 126 mm, 8 частей

DB162
179 mm x 144 mm, 5 частей

DB163
346 mm x 197 mm, 5 частей

DB164
70 mm x 270 mm, 4 части

DB165
111 mm x 395 mm, 9 частей

DB166
112 mm x 645 mm, 7 частей

DB167
112 mm x 80 mm

DB168
356 mm x 509 mm, 13 частей

DB169
281 mm x 456 mm, 9 частей

DB170
276 mm x 679 mm, 15 частей

DB171
125 mm x 519 mm, 7 частей

DB172
125 mm x 125 mm

DB173
125 mm x 125 mm

DB174
112 mm x 80 mm

DB175
115 mm x 115 mm

DB176
136 mm x 190 mm

DB177
113 mm x 113 mm, 3 части

DB178
76 mm x 25 mm, 2 части

DB179
150 mm x 190 mm, 7 частей

DB180
197 mm x 152 mm, 4 части

DB181
283 mm x 522 mm, 13 частей

DB182
252 mm x 187 mm, 5 частей

DB183
217 mm x 297 mm, 5 частей

DB184
277 mm x 153 mm, 8 частей

DB185
170 mm x 124 mm, 7 частей

DB186
55 mm x 85 mm, 3 части

DB187
193 mm x 347 mm, 4 части

DB188
76 mm x 76 mm

DB189
185 mm x 150 mm, 3 части

DB190
185 mm x 200 mm, 4 части

DB191
308 mm x 178 mm, 8 частей

DB192
231 mm x 140 mm, 8 частей

DB193
230 mm x 330 mm, 4 части

DB194
162 mm x 161 mm, 9 частей

DB195
262 mm x 175 mm, 15 частей

DB196
126 mm x 167 mm, 4 части

DB197
424 mm x 171 mm, 8 частей

DB198
180 mm x 225 mm, 7 частей

DB199
135 mm x 158 mm, 4 части

DB200
223 mm x 455 mm, 9 частей

DB201
158 mm x 113 mm, 7 частей

DB202
178 mm x 136 mm, 7 частей

DB203
182 mm x 153 mm, 7 частей

DB204, синий
145 mm x 75 mm

DB205, коричневый
145 mm x 75 mm

DB206, зелёный
145 mm x 75 mm

DB207
38 mm x 38 mm

DB208
38 mm x 38 mm

DB209
38 mm x 38 mm

DB210, синий
76 mm x 127 mm

DB211, коричневый
76 mm x 127 mm

DB212, зелёный
76 mm x 127 mm

DB213, синий
80 mm x 112 mm

DB214, коричневый
80 mm x 112 mm

DB215, зелёный
80 mm x 112 mm

DB216, синий
230 mm x 140 mm, 8 частей

DB217, коричневый
230 mm x 140 mm, 8 частей

DB218, зелёный
230 mm x 140 mm, 8 частей

DB219
38 mm x 38 mm

DB220
38 mm x 51 mm

DB221
38 mm x 76 mm

DB222
38 mm x 101 mm

DB223
38 mm x 127 mm

DB224
38 mm x 203 mm

DB225
93 mm x 93 mm x 38 mm

DB226
101 mm x 101 mm x 38 mm, 2 части

DB227
102 mm x 152 mm

DB228
102 mm x 177 mm

DB229
80 mm x 80 mm

DB230
314 mm x 384 mm, 35 частей

DB231
379 mm x 326 mm, 20 частей

DB232
182 mm x 186 mm, 11 частей

DB233
185 mm x 267 mm, 8 частей

DB234
346 mm x 200 mm, 5 частей

DB235
124 mm x 155 mm, 3 части

DB236
115 mm x 152 mm, 3 части

DB237
115 mm x 152 mm, 3 части

DB238
125 mm x 519 mm,
7 цветных частей

DB239
283 mm x 522 mm,
13 цветных частей

DB240
109 mm x 385 mm,
9 частей, 21 часть

DB241
109 mm x 106 mm, 4 части
(дополнение для DB240)

DB242
120 mm x 120 mm, 2 части

DB243
334 mm x 806 mm, 19 частей

DB244
360 mm x 530 mm, 16 частей

DB245
135 mm x 830 mm, 10 частей

DB246
135 mm x 830 mm, 10 частей

DB247
193 mm x 134 mm, 3 части

DB248
185 mm x 161 mm, 3 части

DB249
265 mm x 155 mm, 6 частей

DB250
129 mm x 200 mm, 5 частей

DB251
152 mm x 123 mm, 3 части

DB252
38 mm x 152 mm

DB253
19 mm x 19 mm

DB254
19 mm x 51 mm

DB255
19 mm x 76 mm

DB256
19 mm x 101 mm

DB257
19 mm x 152 mm

DB258
19 mm x 203 mm

DB259
19 mm x 254 mm

DB260
19 mm x 305 mm

DB261
70 mm x 70 mm x 19 mm

DB262
102 mm x 102 mm x 19 mm, 2 части

DB263
51 mm x 467 mm, 3 части
(центр для DB245 или DB246)

DB264
25 mm x 305 mm

DB265
216 mm x 452 mm, 9 частей

DB266
120 mm x 168 mm, 6 частей

DB267
192 mm x 130 mm, 3 части

DB268
120 mm x 153 mm, 3 части

DB269, синий
136 mm x 190 mm

DB270, коричневый
136 mm x 190 mm

DB271, зелёный
136 mm x 190 mm

DB272, синий
76 mm x 127 mm

DB273, коричневый
76 mm x 127 mm

DB274, зелёный
76 mm x 127 mm

DB275, синий
51 mm x 51 mm

DB276, коричневый
51 mm x 51 mm

DB277, зелёный
51 mm x 51 mm

DB278, синий
216 mm x 140 mm, 4 части

DB279, коричневый
216 mm x 140 mm, 4 части

DB280, зелёный
216 mm x 140 mm, 4 части

DB281, синий
191 mm x 114 mm, 4 части

DB282, коричневый
191 mm x 114 mm, 4 части

DB283, зелёный
191 mm x 114 mm, 4 части

DB284
135 mm x 155 mm, 3 части

DB285
220 mm x 365 mm, 9 частей

DB286
225 mm x 450 mm, 15 частей

DB287
65 mm x 80 mm, 4 части

DB288
294 mm x 457 mm, 13 частей

DB289
76 mm x 127 mm

DB290
294 mm x 457 mm, 17 частей

DB291
182 mm x 97 mm, 3 части

DB292
182 mm x 97 mm, 1 частm

DB293
195 mm x 168 mm, 6 частей

DB294
128 mm x 128 mm, 4 части

DB295
150 mm x 150 mm, 4 части

DB296
190 mm x 190 mm, 4 части

DB297
222 mm x 222 mm, 4 части

DB298
283 mm x 519 mm, 13 частей

DB299
283 mm x 519 mm, 13 частей

DB300
150 mm x 522 mm, 7 частей

DB301
150 mm x 522 mm, 7 частей

DB302
37 mm x 37 mm

DB303
114 mm x 700 mm, 10 частей

DB304
114 mm x 700 mm, 10 частей

DB305
43 mm x 394 mm, 3 части (центр для DB303 или DB304)

DB306
148 mm x 132 mm, 6 частей

DB307
136 mm x 190 mm

DB308
100 mm x 150 mm

DB309
53 mm x 53 mm

DB310
231 mm x 140 mm, 8 цветных частей

DB311
39 mm x 58 mm

DB312
27 mm x 36 mm

DB313
272 mm x 770 mm, 29 частей

DB314
74 mm x 640 mm, 13 частей

DB315
200 mm x 640 mm, 23 части

DB316
112 mm x 610 mm, 9 частей

DB317
90 mm x 145 mm

DB318
40 mm x 112 mm

DB319
63 mm x 77 mm

DB320
132 mm x 51 mm

DB321
76 mm x 92 mm

DB322
132 mm x 51 mm

DB323
54 mm x 82 mm

DB324
27 mm x 112 mm

DB325
54 mm x 82 mm

DB326
32 mm x 57 mm

DB327
32 mm x 57 mm

DB328
286 mm x 610 mm, 15 частей

DB329
129 mm x 378 mm, 7 частей

DB330
95 mm x 283 mm, 7 частей

DB331
454 mm x 226 mm, 3 части

DB332
38 mm x 186 mm

DB333
263 mm x 476 mm, 9 частей

DB334
241 mm x 715 mm, 21 часть

DB335
321 mm x 1443 mm, 21 часть

DB336
302 mm x 957 mm, 29 частей

DB337
228 mm x 736 mm, 23 части

DB338
265 mm x 852 mm, 29 частей

DB339
257 mm x 640 mm, 27 частей

DB340
212 mm x 624 mm, 19 частей

DB341
145 mm x 580 mm, 7 частей

DB342
286 mm x 737 mm, 23 части

DB343
160 mm x 752 mm, 13 частей

DB344
455 mm x 202 mm, 6 частей

DB345
292 mm x 552 mm, 16 частей

DB346
165 mm x 170 mm, 3 части

DB347
212 mm x 217 mm, 3 части

DB348
200 mm x 332 mm, 16 частей

DB349
631 mm x 320 mm, 21 часть

DB350
456 mm x 136 mm, 8 частей

DB351
250 mm x 159 mm, 5 частей

DB352
200 mm x 174 mm, 6 частей

DB353
408 mm x 230 mm, 9 частей

DB354
337 mm x 600 mm, 8 частей

DB355
458 mm x 718 mm, 8 частей

DB356
427 mm x 1003 mm, 8 частей

DB357
525 mm x 1372 mm, 8 частей

DB358
152 mm x 279 mm

DB359
864 mm x 320 mm, 19 частей

DB360
178 mm x 175 mm, 10 частей

DB361
178 mm x 175 mm, 10 частей

DB362
151 mm x 151 mm, 8 частей

DB363
191 mm x 448 mm, 19 частей

DB364
182 mm x 253 mm, 10 частей

DB365
326 mm x 538 mm, 16 частей

DB366
80 mm x 253 mm

DB367
248 mm x 99 mm, 7 частей

DB368
263 mm x 141 mm, 7 частей

DB369
170 mm x 152 mm, 5 частей

DB370
38 mm x 38 mm x 127 mm

DB371
82 mm x 150 mm, 3 части

DB372
130 mm x 122 mm, 8 частей